تولید هشت میلیون و 155 هزار تن انواع محصولات در پتروشیمی های ماهشهربه گزارش ایرنا به نقل از تارنمای شرکت ملی صنایع پتروشیمی، میزان صادرات محصولات پتروشیمی کشور در پنج ماه نخست امسال به بیش از 9 میلیون تن به ارزش چهار میلیارد و 593 میلیون دلار رسید.
تولید کل صنعت پتروشیمی کشور نیز در مرداد امسال حدود چهار میلیون و 600 هزار تن و عملکرد تولید از آغاز امسال تا پایان تیرماه 22 میلیون و 600 هزار تن بود.
ارزش فروش داخلی صنعت پتروشیمی تا پایان مرداد نیز به 140 هزار و 744 میلیارد ریال رسید.

** منطقه ماهشهر
عملکرد 21 مجتمع پتروشیمی مستقر در منطقه ماهشهر از آغاز سال تا پایان تیر امسال نیز به هشت میلیون و 155 هزار تن رسید.
ظرفیت اسمی سالیانه مجتمع های پتروشیمی در ماهشهر 25 میلیون و 600 هزار تن و برنامه تولید سالیانه آن نیز 21 میلیون تن برآورد شده است.

** منطقه عسلویه
همچنین عملکرد 16 مجتمع پتروشیمی مستقر در منطقه عسلویه نشان می دهد تولید واقعی در مدت زمان یاد شده حدود 9 میلیون و 775هزارتن بود.
ظرفیت اسمی سالیانه مجتمع های پتروشیمی در عسلویه 32 میلیون و 700 هزار تن و برنامه تولید سالیانه آن نیز حدود 26 میلیون و 500 هزار تن برآورد شده است.

** مناطق داخلی کشور
تولید واقعی 21 مجتمع پتروشیمی مستقر در مناطق داخلی کشور در این مدت حدود چهار میلیون و 638هزار تن بود.
ظرفیت اسمی سالیانه مجتمع های پتروشیمی سایر مناطق کشور 13 میلیون و 700 هزار تن و برنامه تولید سالیانه آنها نیز 11 میلیون و 400 هزار تن برآورد شده است.
به گزارش ایرنا، ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی اکنون حدود 62 میلیون تن در سال است که با بهره برداری از طرح های جدید تا پایان امسال به بیش از 70 میلیون تن افزایش می یابد.
اقتصام**2022*1961*/ 6037
تنظیم: میثم طاهری** انتشاردهنده: عبدالحمید راجیانتهای پیام /*


دیدگاه‌تان را بنویسید: