رشد 8 برابری کمیت تولید علم در جهان اسلامبه گزارش روز دوشنبه گروه علمی ایرنا از روابط عمومی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمد جواد دهقانی در حاشیه اولین اجلاس علم و فناوری سازمان همکاری های اسلامی که 17 تا 20 شهریور 96 در شهر آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شد، گزارشی مقایسه ای از کمیت تولید علم در سطح دنیا و کشورهای اسلامی ارائه کرد.
وی گفت: از آنجا که یکی از اهداف پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نشر و ترسیم نقشه علمی حوزه های مختلف علم در کشورهای جهان اسلام (OIC) و نیز ارزش گذاری کمی و کیفی مؤلفه های مختلف تولید علم در سطح کشور و کشورهای اسلامی است، لزوم توسعه روابط این پایگاه با کشورهای اسلامی اجتناب ناپذیر است.
در گزارش ارائه شده، روند رشد 16 ساله (2000-2016) تولیدات علمی در دنیا بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه بین المللی Thomson Reuters) Clarivate Analytics مورد بررسی قرار گرفته و میزان افزایش تولیدات علمی کشورهای اسلامی و افزایش سهم این کشورها در دنیا به تصویر کشیده شده است.
نتایج بررسی نشان می دهد که میزان رشد کشورهای اسلامی در 16 سال اخیر در مقایسه با دنیا بسیار قابل توجه است؛ میزان رشد تولید علم دنیا در این 16سال برابر با 77 درصد بود، در حالی که این میزان برای کشورهای اسلامی برابر با 666 درصد است؛ به عبارت دیگر، میزان رشد علم در کشورهای اسلامی بیش از هشت برابر دنیاست.
همچنین سهم تولید علم کشورهای اسلامی در سال 2000 برابربا 8/1 درصد (یک ممیز هشت دهم) بود که در سال 2016 به 9/7 درصد (هفت ممیز نه دهم) رسید و در حقیقت سهم کشورهای اسلامی در طول این مدت به بیش از 4 برابر افزایش یافته است.
علاوه بر پرداختن به روند رشد علم، در این گزارش جایگاه کشورهای اسلامی در تولیدات علمی شش حوزه موضوعی مختلف (علوم کشاورزی، فنی و مهندسی، علوم پزشکی و سلامت، علوم انسانی، علوم طبیعی و علوم اجتماعی) نیز بررسی شده است.
در حوزه علوم کشاورزی میزان رشد دنیا برابر با 72 درصد بود در حالیکه این میزان در کشورهای اسلامی 450 درصد بوده است. در حوزه مهندسی و فنی میزان رشد دنیا برابر با 222 درصد و برای کشورهای اسلامی معادل 1053درصد بوده است.
در حوزه موضوعی علوم انسانی رشد علم دنیا منفی و معادل 6- ( منفی شش درصد) بوده در حالی که در کشورهای اسلامی این میزان برابر با 1088 درصد بوده است. در حوزه علوم پزشکی و سلامت نیز میزان رشد تولیدات علم در دنیا برابر با 71 درصد و برای کشورهای اسلامی 543 درصد، در حوزه علوم طبیعی میزان رشد علم در دنیا 73 درصد و در کشورهای اسلامی 580 درصد و در نهایت در حوزه علوم اجتماعی میزان رشد علم دنیا برابر با 74 درصد و در کشورهای اسلامی 976 درصد بوده است.
کمیت تولید علم تنها یکی از شاخص های رشد و توسعه علمی هر کشور بوده و رشد کمیت تولید علم از شروط لازم برای توسعه علمی است، اما شرط کافی نیست.
در توسعه علمی توجه و تأکید به سایر شاخص ها از جمله کیفیت تولیدات علمی و استنادات، مشارکت و دیپلماسی علمی، اثرگذاری فناورانه علم، اثرگذاری نوآورانه علم و اثرگذاری اقتصادی علم از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین، تکیه صرف به کمیت تولید علم باعث توسعه علمی نخواهد شد.
علمی**2038**
دریافت کننده: درنا محمدیان* انتشار: زهره محتشمی پور
برای اطلاع از اخبار متنوع علمی و فناوری، با کانال علمی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
irnaelm@
https://telegram.meانتهای پیام /*


دیدگاه‌تان را بنویسید: