لزوم نگاه استراتژیک مجلس به موضوع مهارت آموزی ملیبه گزارش ایرنا، محمدامین سازگارنژاد روز یکشنبه در نشست بررسی آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای استان کرمان افزود: در سازمان فنی و حرفه ای به تجهیزات، امکانات و تکنولوژی نیاز داریم و اگر از اعتبار سخن می گوئیم نیز به منظور دستیابی به این موارد است.
رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور با اشاره به وجود نظام های آموزشی یکپارچه در دنیا، عنوان کرد: تعادل، توازن و نگاه استراتژیکی به انتقال مهارت های آموزشی در کشور وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه سازمان فنی و حرفه ای در تعامل با صنعت و دستگاه های اقتصادی شکل گرفته است خاطرنشان کرد: در ۱۰ سال گذشته حتی یک ریال تکنولوژی های آموزش مهارتی وارد کشور نشده است.
سازگارنژاد با تاکید بر اینکه سازمان فنی و حرفه ای یک سازمان آموزشی است گفت: صنعتی که تکنولوژی را خریداری می کند می تواند تکنولوژی های آموزشی را نیز خریداری کند.
وی با تاکید بر اینکه آموزش های مهارتی با صنعت گره ای غیر قابل گسست دارد گفت: رابطه این سازمان با صنعت قطع شده است.
وی خاطرنشان کرد: طبق دستور رهبری آموزش اتباع بیگانه در کشور رایگان است که بر این اساس ۵۴۰ هزار نفر تحت آموزش قرار گرفته اند و سالانه هزار میلیارد تومان خرج آموزش اتباع بیگانه می شود لذا باید متولی بخش های آموزشی مهارتی در کشور مشخص باشد.
سازگارنژاد بر ایجاد پیوند بین آموزش های فنی و حرفه ای و صنعت تاکید کرد و گفت: راه ما هم افزایی با بخش های مختلف اقتصادی است.
وی با تاکید بر اینکه معتقدیم آموزش باید سفارش مدار باشد اظهار کرد: در حوزه همکاری با بخش های معدنی استان کرمان، امروز در بردسیر ساختمان بسیار بزرگی برای آموزش جوانان کارگاهی افتتاح شد.
وی گفت: ما منتظر هستیم که شورای اشتغال و برنامه ریزی استان کرمان به سازمان فنی و حرفه ای اعلام کند که در برنامه سال جاری این موارد را پیش بینی کنید.
وی اظهار کرد: سازمان فنی و حرفه ای یک سازمان ملی است و آماده هستیم که خود را برای رفع نیازهای موجود تجهیز کنیم.
خبرنگار: سمیه حسن شاهی ** انتشار دهنده: نجمه حسنی*
۷۴۴۰/۳۰۲۹انتهای پیام /*


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *