مجلس نگاه راهبردی به مهارت آموزی ملی داشته باشدبه گزارش ایرنا، محمد امین سازگارنژاد روز یکشنبه در نشست بررسی آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای استان کرمان افزود: در سازمان فنی و حرفه ای به تجهیزات، امکانات و فناوری نیاز داریم و اگر از اعتبار سخن می گوئیم نیز به منظور دستیابی به این موارد است.
وی با اشاره به وجود نظام های آموزشی یکپارچه در دنیا، عنوان کرد: تعادل، توازن و نگاه راهبردی به انتقال مهارت های آموزشی در کشور وجود ندارد.
رئیس سازمان فنی و حرفه ای با تاکید بر اینکه این سازمان در تعامل با صنعت و دستگاه های اقتصادی شکل گرفته است، گفت: در ۱۰ سال گذشته حتی یک ریال فناوری آموزش مهارتی وارد کشور نشده است.
سازگارنژاد با تاکید بر اینکه فنی و حرفه ای یک سازمان آموزشی است، گفت: صنعتی که فناوری را خریداری می کند، می تواند فناوری های آموزشی را نیز خریداری کند.
وی با تاکید بر اینکه آموزش های مهارتی با صنعت گره ای غیرقابل گسست دارد گفت: رابطه این سازمان با صنعت قطع شده است.
وی خاطرنشان کرد: آموزش اتباع بیگانه در کشور رایگان است که بر این اساس ۵۴۰ هزار نفر تحت آموزش قرار گرفته اند و سالانه هزار میلیارد تومان خرج آموزش اتباع بیگانه می شود لذا باید متولی بخش های آموزشی مهارتی در کشور مشخص باشد.
سازگارنژاد بر ایجاد پیوند بین آموزش های فنی و حرفه ای و صنعت تاکید کرد و گفت: راه ما هم افزایی با بخش های مختلف اقتصادی است.
وی با تاکید بر اینکه معتقدیم آموزش باید سفارش مدار باشد اظهار کرد: در حوزه همکاری با بخش های معدنی استان کرمان، امروز در بردسیر ساختمان بسیار بزرگی برای آموزش جوانان کارگاهی افتتاح شد.
وی گفت: ما منتظر هستیم که شورای اشتغال و برنامه ریزی استان کرمان به سازمان فنی و حرفه ای اعلام کند که در برنامه سال جاری این موارد را پیش بینی کنید.
وی اظهار کرد: فنی و حرفه ای یک سازمان ملی است و آماده ایم که خود را برای رفع نیازهای موجود تجهیز کنیم.
**خبرنگار: سمیه حسن شاهی ** انتشار دهنده: مجید ملازاده
۷۴۴۰/۳۰۲۹/۱۷۷۲انتهای پیام /*


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *