نخستین خانه پژوهش یاب کشور در استان البرز افتتاح شددبیر اجرایی طرح سپینا روز دوشنبه در همایش بزرگداشت شهریار که در اتاق بازرگانی البرز برگزار شد، گفت: خانه پژوهش یاب با هدف بهره گیری از نظرات، ایده ها و طرح های نخبگان و دست اندرکاران تحقیق و پژوهش در مسیر توسعه صنعت و کار آفرینی راه اندازی شده است.
الهام آزاد رنجبر افزود: با توجه به اینکه استان البرز به عنوان یک قطب مهم علمی و صنعتی مطرح است، با ایجاد این خانه پژوهش بستربرای توسعه صنعت و کار آفرینی دراین خطه فراهم شده است.
وی اضافه کرد: در این خانه پژوهش فکرهای نو و خلاق شناسایی و برای تبدیل ایده های نو به تولید محصول و خدمات برنامه ریزی خواهد شد.
7411/1535خبرنگار:سیده فرناز مرتضوی**انتشار دهنده:داریوش غفاریانتهای پیام /*


دیدگاه‌تان را بنویسید: