نیمی از قراردادهای پژوهشی دستگاه های اجرایی با دانشگاه ها منعقد شودبه گزارش گروه علمی ایرنا از وزارت علوم، دکتر وحید احمدی روز دوشنبه در اجلاس سراسری رؤسای دانشگاه­ های کشور در تشریح سیاستگذاری‌ها در خصوص تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت تأکید کرد: انجام طرح پژوهشی ملی و صنعتی در آیین نامه جدید ارتقای اعضای هیات علمی جایگاه ویژه‌ای داشته و حتی در دانشگاه‌های سطح اول، انجام طرح پژوهشی ملی ارزش وتویی دارد.
وی افزود: براساس قوانین، برای فعالیت های مراکز تولیدی و صنعتی در بخش تحقیق و پژوهش مرتبط با دانشگاه ها، 10 درصد معافیت مالیاتی مصوب شده است.
دبیرکل شورای عالی عتف افزود: سامانه ساعت برای ثبت نیازهای پژوهشی دستگاه‌های اجرایی راه اندازی شده است و طبق مصوبه شورای عالی عتف، همه این دستگاه‌ها باید نیازهای پژوهشی خود را در این سامانه ثبت کنند تا در اختیار دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور قرار گیرد.
وی با اشاره به فعال شدن سامانه فرصت مطالعاتی در وزارت صنعت نیز گفت: هم اکنون تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در حال گذراندن فرصت مطالعاتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم اظهار داشت: در راستای تحریک تقاضای دستگاه ها، قراردادهای مختلفی بین دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها منعقد شده است که قرارداد هزار میلیارد تومانی 9 دانشگاه برای افزایش ازدیاد برداشت از مخازن نفتی و 1200 طرح پژوهشی دانشگاه ها به ارزش 1200 میلیارد تومان با وزارت دفاع از جمله این موارد است.
علمی**9157
تنظیم: شوشتری* انتشار محتشمی پورانتهای پیام /*


دیدگاه‌تان را بنویسید: