پایتخت میزبان سفیدبالک های ناخوانده- علیرضا دادو نژاد*مگس سفید مانند شته تولید عسلک کرده که این عسلک در گیاهان باعث جذب گرد و خاک شده به نحوی که تبعات آن در گیاهان گلخانه ای و زینتی افت کیفیت آنان را به همراه داشته است. این حشره در زمین های کشاورزی و به ویژه بر محصولاتی چون گوجه فرنگی میتواند آسیب رسان باشد؛ کوچک بودن مگس سفید موجب ورود این حشره به درون بدن از طریق حفرات دهان و بینی شده که این منجر به التهاب و عفونت در دستگاه تنفسی می شود.
در شهر تهران 3 عامل بیش از بقیه در هجوم سفید بالک ها بیش از همه موثر بوده که مهمترین آن تغییرات اکوسیستمی است. سم پاشی های بی رویه و مبارزه شیمیایی با آفات در اطراف شهر تهران باعث از بین رفتن حشرات شکارگر مثل برخی از زنبورها که عموما مگس های سفید را شکار میکنند شده و در نهایت کاهش جمعیت زنبورها باعث افزایش مگس های سفید می شود.
موضوع دوم در بحث طغیان این حشره ارتباط نزدیک آن با درخت توت کاکوزاست این درخت که بومی شرق آسیا بوده چند سالی است که توسط شهرداری به صورت وسیع در تهران کاشته شده و باعث تجمع مگس سفید بر روی برگهای آن و در اطراف درخت می شود.
آخرین دلیل حضور مهمان های ناخوانده تهران گرمای بی سابقه تهران طی سنوات گذشته بوده که به حضور و تجمع سفید بالکها کمک می کند و از سوی دیگر موضوع نحوه جمع آوری زباله های شهری است که در برخی موارد موجبات آلودگی محیط را فراهم کرده و تاثیر بسزایی در افزایش حضور و تعداد این حشره دارد.
با افزایش مشهود مگس های سفید ارگانهای نظارتی و اجرایی طی سالیان گذشته برخورد با این حشرات را در دستور کار قرار دادند و با توجه به حساسیت حشرات به رنگهای مختلف از دیدگاه حشره شناسی و بویژه حساسیت مگس سفید به رنگ زرد در مناطق جنوبی تهران چسبهای رول زرد رنگ دور تنه درخت چسبانده و باعث جذب حشرات می شوند.
آب شویی های مستمر با صابون های حشره کش به نحوی که سطح زیرین برگها کاملا پوشش داده شود دیگر راه مقابله فیزیکی با این حشرات است؛ استفاده از این صابون ضمن از بین بردن حشره باعث لغزش سطح برگ و در نتیجه لیز خوردن و افتادن حشره می شود ولی مهمترین و منطقی ترین راهکار برای کنترل این آفت تنوع گونه های گیاهی می باشد.
همانطور که گفته شد درخت توت بستر غذایی مناسبی برای مگس های سفید بوده و نه تنها کاشت تک گونه ها توصیه نمی شود بلکه ضروری بنظر می رسد فضای سبز شهری از تنوع گونه ای بالاتری برخوردار باشد.
بدیهی است نقش ارگانهای نظارتی همچون سازمان محیط زیست باید پررنگ تر از قبل باشد تا در کنار سایر ادارات اجرایی همچون جهاد کشاورزی و شهرداری تهران شرایط برای حذف یا تقلیل این گونه از حشرات از سطح شهر بیش از پیش فراهم شود.
* کارشناس ارشد محیط زیست استان تهران
تهرام/9343//1348انتهای پیام /*


دیدگاه‌تان را بنویسید: