چین: درهای ایستگاه فضایی به روی همه محققان باز استبه گزارش ایرنا چین تاکید کرده است که اکتشافات در فضای ماورای جو کمک به پیشرفت بشر محسوب می شود و پژوهشگران خارجی می توانند آزادانه از ایستگاه فضایی این کشور در آینده برای تحقیقات خود استفاده کنند.
تلویزیون مرکزی چین روز سه شنبه در گزارشی از قول مسئولان و طراحان این ایستگاه آورده است در شرایط فعلی فقط چین است که برنامه ای برای ایجاد ایستگاه فضایی دارد و می خواهد از آن برای کمک به برنامه های تحقیقاتی فضایی بهره بگیرد.
این گزارش می افزاید ایستگاه بین المللی فضایی تا سال 2024 میلادی به کار خود پایان خواهد داد در صورتی که ایستگاه فضایی چین احتمالا از سال 2020 میلادی فعال خواهد شد.
گزارش ادامه می دهد که بسیاری از کشورهای دیگر خواسته اند که با چین توافقنامه ای در باره استفاده از این ایستگاه فضایی برای تحقیقات امضا کنند.
شماری از دانشمندان روسی از قبل درخواست های خود را در این زمینه به چین داده و افزوده اند که چون تنها ایستگاه فضایی آینده متعلق به چین است مایلند در آن فعالیت های تحقیقاتی انجام دهند.
آژانس فضایی فدراسیون روسیه و آژانس فضایی اتحادیه اروپا هم درخواست هایی را در این زمینه به چین داده و برای این منظور و همکاری مشترک اعلام آمادگی کرده اند.
استفاده از تجهیزات مشترک، برگزاری دوره های آموزشی برای چین و کشورهای مختلف و استفاده از این ایستگاه برای ارتباطات بین المللی از جمله برنامه های خارجی چین برای این دستاورد عملی است.
آساق**231**1904**1663**انتشار دهنده: خسرو حسینیانتهای پیام /*


دیدگاه‌تان را بنویسید: