110 میلیارد ریال اعتبار برای حوزه پژوهش دانشگاه فرهنگیان اختصاص یافترضا ساکی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا دربجنورد اظهار کرد: در این راستا هیچ محدودیت مالی نداریم از اساتید و دانشجو معلمان می خواهیم در این زمینه بیشتر فعالیت داشته باشند.
وی افزود: هم اکنون 50 طرح پژوهشی در حال مصوب و اجرا در زمینه تربیت معلم در دانشگاه فرهنگیان در دست اقدام است.
وی با بیان اینکه دانشگاه فرهنگیان وظیفه و رسالت تربیت معلم را بر عهده دارد اظهار کرد: طرح های پژوهشی نیز در این راستا انجام می شود.
ساکی افزود: 800 استاد رسمی تمام وقت و2 هزار استاد مدعو تربیت دانشجو معلمان را در پردیس های دانشگاه فرهنگیان در سطح کشور بر عهده دارند.
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه فرهنگیان کشور بر نهادینه شدن فرهنگ پژوهش در میان دانشجویان تاکید کرد و گفت: 10 واحد آموزشی در برنامه درسی پیش بینی شده است.
ساکی اظهار کرد: دانشگاه فرهنگیان بر اساس رتبه بندی سایت سی ویلکا در سال 95 رتبه چهارم کشوری را ازآن خود کرد.
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه فرهنگیان برای حضور در همایش دانش آموختگان پردیس های دانشگاه فرهنگیان کشور به بجنورد سفر کرده است.
3007/ 6042 خبرنگار: ربابه صانعی ** انتشار دهنده: سید حسین قدسیانتهای پیام /*


دیدگاه‌تان را بنویسید: