500هزار نفر درمدت پنج سال به تهران مهاجرت کرده اندبه گزارش روز سه شنبه ایرنا از مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری 1395 نشان می‎دهد استان البرز با 50 هزار و 885 نفر بیشترین مهاجر را طی پنج سال یاد شده به تهران داشته اند و استان‏های لرستان، همدان و خراسان رضوی نیز به ترتیب با41هزار و 136 ، 33هزار و 648 و 33هزار و 414 نفر از این نظر در رتبه ‏های بعدی هستند.
آمارها نشان می ‏دهد،حدود 10 درصد از مهاجران به شهر تهران از استان البرز و 30 درصد از کل مهاجران به استان تهران از استان‏های البرز، لرستان، همدان و خراسان رضوی بوده اند.
در پنج سال یاد شده 350 هزار و 632 نفر از استان تهران به سایر استان ‏های کشور مهاجرت کرده ‏اند که استان البرز با 89 هزار و 197 نفر بیشترین مهاجر را از استان تهران داشته است.استان‏ های گیلان، مازندران و خراسان رضوی به ترتیب با 28هزار و 531 نفر، 23 هزار و 643 نفر و 21هزار و 241 نفر در رتبه‏ های بعدی قرار دارند.
خالص مهاجرت در استان تهران مثبت 166 هزار و 290 نفر است. خالص مهاجرت استان تهران نشان می‏دهد طی فاصله زمانی سال‏های 1390 تا 1395، تعداد افرادی که وارد استان تهران شده ‏اند بیشتر از افرادی است که از استان تهران خارج شده ‏اند.

برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
اقتصام**9123 ** 1561**خبرنگار: زهره دریغ گفتار** انتشار:مژگان تواناانتهای پیام /*


دیدگاه‌تان را بنویسید: